Consells de seguretat

Seguretat al Correfoc

Consells de seguretat per a participants i comerciants

En aquest apartat podreu trobar consells, recomanacions i documents per a la celebració d'un Correfoc amb seguretat en el vostre poble i ciutat.

PER ALS PARTICIPANTS:

 • Portar roba de llana o cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
 • Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap, millor si està mullat, alhora cal tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
 • No portar casc de moto o alguna cosa similar. Han de ser fàcil de treure en cas que entri una guspira o s'hi cali foc.
 • Protegir-se els ulls.
 • Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
 • Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
 • No demanar aigua als veïns.
 • Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
 • Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
 • Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
 • Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
 • Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
 • Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
 • En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
 • En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.
 • Mai recolliu cap article pirotècnic utilitzat pels diables del terra amb les mans.

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:

 • Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
 • Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
 • Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
 • Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
 • No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.
 • Desconnectar tot tipus d’alarmes.
 • Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels actors, organitzadors i participants al correfoc.

Pirotècnia recreativa: Una distribució amb seguretat [PDF,308,97 KB.]
Pirotècnia recreativa: Normativa comentada [PDF,547,31 KB.]
Reial decret 563/2010 [PDF,7,56 MB.]
de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics y cartutxeria.
Reial decret 277/2005 [PDF,120,59 KB.]
d'11 de març, pel qual es modifica el Reglament d'explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrero.
Decret 206/2005 [PDF,29,97 KB.]
de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
Llei 5/2003 [PDF,37,77 KB.]
de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
Decret 252/1999 [PDF,19,35 KB.]
pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals
Reial decret 230/1998 
de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'explosius.
Decret 64/1995 
pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals